Populärvetenskapliga

Populärvetenskaplig publikation och rapporter på svenska

Stenberg & Harling (2024). La Borda: Nybyggda bostäder för människor med normal eller liten plånbok. Tjörn, Egnahemsfabrikens Skrifter. [ladda ner]

Kain, Jaan-Henrik & Jenny Stenberg (2024). Smarta städer underifrån: Att lära från Barcelona och Madrid. Gothenburg Research Institute, Göteborgs Universitet. [ladda ner]

Berglund, Anna, Tinna Harling & Jenny Stenberg (2022). Tillsammans bygger vi – ett forskningsprojekt om hur unga självbyggare kan skapa hem och mötesplatser. Slutrapport. Tjörn, Egnahemsfabriken. [ladda ner]
 
Stenberg, Jenny & Jesper Bryngelsson (2022). Svartlamon i Trondheim utvecklar en ny bostadspolitik. Tjörn & Göteborg, Egnahemsfabriken, Göteborgs Universitet, Hyresgästföreningen. [ladda ner]
 
Stenberg, Jenny (2020). Forma ditt hem – medskapande design inför självbyggeri, Tjörn & Gothenburg, Egnahemsfabriken, Chalmers & Apricus. [ladda ner]
 
Stenberg, Jenny (2019). ”Hyresgästsamråd vid renovering – fyra dilemman”. I: Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv: En antologi från forskarmiljön SIRen, Olander et al (red.), 79-88. SIRen. [ladda ner]
 
Thuvander, Liane, Jenny Stenberg, Alfredo Torrez (2019). Tala om vad du tycker om Hammarkullen: Framtagning av en dialogmetodik och visuell kartläggning av olika värden i ett, Göteborg, Chalmers ACE och Hyresgästföreningen. [ladda ner]
 
Thuvander, Liane, Jenny Stenberg, Alfredo Torrez, Kim Weinehammar, and Jesper Bryngelsson (2019). ”’Örat mot marken’ Kartbaserad metodik för boendeinflytande i stadsutveckling.” I: Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv: En antologi från forskarmiljön SIRen. Olander et al (red.), 71-8. SIRen. [ladda ner]
 
Fryk, Lasse & Jenny Stenberg (2018). ”Från kärnverksamhetsfokus till glokalt samhällsbyggande”. I: Samhällsarbete: Aktörer, arenor och perspektiv. Sjöberg & Turunen (red). Studentlitteratur, Stockholm. [köp boken]

Stenberg, Jenny, Johanna Lagerborg & Ola Terlegård (2016). Hur samrådsmodeller för renovering kan utvecklas – Lärande från Hammarkullen. Offentligt arbetsmaterial. Chalmers ACE, Göteborg. [ladda ner]
 
Stenberg, Jenny (2015). ”Medskapande renovering”. I: Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering – en antologi. Lind & Mjörnell (red.). Stockholm, KTH & Formas. [ladda ner]
 
Stenberg (2015). ”Invånare som medskapare i stadens utveckling”. I: Gränsöverskridande stadsforskning: Erfarenheter från sex hållbarhetsprojekt. Olofsdotter, Björnberg & Kopp. Stockholm, Formas. [köp boken]
 
Stenberg, Jenny, et al (2013). Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling. Göteborg, Chalmers Tekniska Högskola. [ladda ner]
 
Stenberg, Jenny (2010). ”Tre bostadsområden: Olika typer av governance”. I: I trygghetens namn. Sahlin. Göteborg, Daidalos. [ladda ner kapitlet][köp boken]
 
Stenberg, Jenny (2010). ”Partnerskap för trygghet: Stadsutveckling eller social exkludering?”. I: I trygghetens. Sahlin. Göteborg, Daidalos. [ladda ner kapitlet][köp boken]
 
Stenberg, Jenny (2008). ”Vi arkitekter är medspelare.” Göteborgs-Posten September(11): 71. [ladda ner]
 
Femenías, Paula, Jenny Stenberg, Liane Thuvander (2007). ‘Rusta med miljön i fokus!’. I: Invandrare & Minoriteter, 34(4-5), 42-46. [ladda ner]
 
Stenberg, Jenny, Liane Thuvander (2005). Att länka miljöeffekter och sociala effekter: Utvärdering av LIP-finansierade bostadsförnyelseprojekt. Stockholm, Naturvårdsverket. [ladda ner]
 
Andersson, Åsa, Ulf Borelius, Thomas Johansson, Kerstin Lökken, Ove Sernhede, Jenny Stenberg (2004). »Man måste väl ibland tro att det som görs blir bra också» Goda projekt och sega strukturer – Rapport i utvärderingen av Storstadssatsningen i Göteborg. Göteborg, Centrum för Kulturstudier, Göteborgs Universitet. [läs på nätet]
 
Schulz, Solveig, Gunila Jivén, Inga Malmqvist, Jenny Stenberg & Lotta Särnbratt (2004). Arkitektur betyder: Om trygghet och trivsel i fyra stadsdelar – Rapport i utvärderingen av Storstadssatsningen i Göteborg. Göteborg, Chalmers Arkitektur. [ladda ner]
 
Stenberg, Jenny (2004). »Hur får vi hela Göteborg engagerade i detta?» Utvärdering av Storstadssatsningen i Norra Biskopsgården. Göteborg, Centrum för Kulturstudier, Göteborgs Universitet. [ladda ner]
 
Gillberg, Gunnar & Jenny Stenberg (2002). Livsformsanalys och lokalt utvecklingsarbete: En pilotstudie om analysmetodens potental vid studier av socialt kapital, social ekonomi och hållbar utveckling. Göteborg, Göteborgs Universitet och Chalmers Arkitektur. [ladda ner]
 
 Stenberg, Jenny (2000). Villkor för lokala demokratiprocesser: En intervjuundersökning i Göteborg. Göteborg, Chalmers Arkitektur. [ladda ner]