CO-PLANNING

CO-DESIGN

CO-BUILDING

CO-RENOVATION

• föredrag
• workshops
• utbildningar
• expertuppdrag

Bygger på 25 års forskning på Chalmers och Göteborgs universitet. Uppdragen skräddarsys efter behov.

Handlar om medborgardeltagare i planering, hyresgästers inflytande vid renovering, invånares medskapande design och tillsammansbyggande.

Bygger på erfarenheter från forskning på landsbygd och i miljonprogramsområden i Sverige, bland annat på Tjörn och Orust, i Hammarkullen, Hjällbo, Bergsjön och Biskopsgården.

Bygger också på forskning i Europeiska städer som Barcelona och Rotterdam och fattiga områden i Buenos Aires i Argentina, Havanna i Kuba, Kisumu i Kenya och Kapstaden i Sydafrika.